title
bg gb ru


1939-1946 Ранни години

1947-1952 Укрепване и преобразуване в авиоремонтна база

1952-1965 Преход към реактивната ера

1965-1980 Период на възход- изтребители 2-ро поколение

1980-1996 Консолидиране на международните пазари - изтребители 3-то и 4-то поколение

1996-2012 Развитие на хеликоптерното направление

История

1939 – Основаване на Авиоремонтен завод Терем - Георги Бенковски в гр. Пловдив


1939-1946 Ранни години

Изграждане на хангар и изпитателна станция за тестване на двигатели по проект и ръководство на италиански специалисти.
Ремонт на самолети КВ-3,4,5 ; Дорниер 11Д, Авиа В71, Дорниер 17, Bloch МВ200, Ju-52, Focke Wulf FW-58, FW-189, FI-156, AR-96 и други , както и техните бутални двигатели ( ремонта продължава до 1958г - излизане от екплоатация на витломоторна самолетна техника и спиране на ремонта й).
1939-1946 1 small 1939-1946 2 small 1939-1946 3 small
1947-1952 Укрепване и преобразуване в авиоремонтна база

Ремонт на самолети Ил-2, Ил-10, Лаз-7, Лаз-7М и техните двигатели
Изграждане на нова изпитателна станция за двигатели – пригодена за буталните двигатели на Ил-2 и Ил-10.
Подготовка за усвояване ремонта на 1-во поколение реактивни двигатели и самолети – вкл. изграждане на ремонтен цех за реактивни двигатели и агрегати на Як-23 и Миг-15 и изпитателна станция. Изграждане на първите цехове за галванични и бояджийски покрития.
Модернизация и реконструкция на базата, обособяване на хангар за ремонт на реактивни самолети и апаратурата им на базата в Граф Игнатиево.
1947-1952 1 small1947-1952 2 small1947-1952 3 small1952-1965 Преход към реактивната ера

Пълна реализиция на реактивната специализация до края на 1958г.
Ремонт на реактивни самолети от първо поколение - (Як-23) Миг-15, УМиг-15, Миг-15БИС, Миг-17 и неговите модификации, Ил-28 – двигатели, агрегати и апаратура.
Усвояване ремонта на реактивни самолети от второ поколение. – Миг-19 ; успоредна модернизация и реконструкция на базата.
Сключване на първите международни договори за ремонт на самолети Миг-17 и Миг-19, както и реактивни двигатели РД-45

1952-1965 1 small1952-1965 3 small 1952-1965 2 small


1965-1980 Период на възход- изтребители 2-ро поколение

Мащабна модернизация, реконструкция и доизграждане на завода свързани с предстоящото усвояване ремонта на реактивни самолети Миг-21; Нова изпитателна станция за двигатели на авиобаза Крумово.
Завършване усвояването на ремонта на Миг-21 и модификациите му.
Заводът получава нарастващо международно доверие и признание -сключване на нови дълготрайни взаимоотношения за ремонт на летателни апарати от типовете Миг-15, Миг-17, Миг-21.
Обособяване на производство на запасни части за авиационна техника, изнасяни за страните от СССР и други страни в Европа.
1965-1980 1 small1965-1980 2 small1965-1980 3 small
1980-1996 Консолидиране на международните пазари - изтребители 3-то и 4-то поколение

Цялостна реконструкция, мащабно разширяване и модернизация на завода, свързани с усвояване на ремонта на Миг-23 във всичките му модификации, вкл. изграждане на нов двигателно ремонтен цех в Пловдив, дооборудване на изпитателната станция на летище Крумово и преустроиство на базата в Граф Игнатието.
Завършване усвояването на ремонта на Миг-23 и агрегатите му.
Заводът се превръща в лидер в областта на ремонт на Миг-23 и техните двигатели в Европа Поетапно усвояване ремонта на самолети Миг-29, Су-25 и Су-22, и техните двигатели.
Дооборудване и реконструкция на завода и изпитателната станция.
1980-1996 1 small1980-1996 2 small1980-1996 3 small1996-2012 Развитие на хеликоптерното направление

1997- Пълно усвояване ремонта на Хеликоптер Ми-24.
2000- Завършване изграждането на изпитателен стенд за двигатели ТВ3-117 и усвояване ремонта на главен редуктор ВР-14.
Сертифициране на завода по стандарта ISO 9001:2000
2001- Стартиране усвояването на ремонта на Хеликоптер Ми-17.
2002- Завършване изграждането на изпитателен стенд за главен редуктор ВР-14 и ВР-24.
2006- Сертифициране от Министерство на транспорта на Република България за извършване на техническо обслужване и ремонт на Хеликоптери Ми-8/Ми-17.
2008- Сертифициране от Eurocopter и Turbomeca за извършване на техническо обслужване на хеликоптери AS532-AL и двигатели Makila 1A1. Сертифициране на завода по стандартите ISO9001:2008.
2011- Сертифициране от МАК Русия като Авио-ремонтен завод за ремонт на хеликоптери Ми-8/Ми-17.
2011- Сертифициране от Мил Русия за извършване цялостен ремонт на Хеликоптери Ми-8/Ми-17 за граждански и военни цели. Подготовка за сертифициране от Климов Русия на дейностите по ремонтиране главния редуктор ВР-14. Сертифициране на завода по изискванията от AQAP 2110 на НАТО.

s

„Авионамс“ АД, гр. Пловдив 4023, ул. “Цар Симеон” №2
тел: 032 / 62 89 84, факс: 032 / 63 21 75
e-mail: office.pld@avionams.com
Уеб дизайн и Изработка на сайт от rVertis