title
bg gb ru

Дигитален модел на вертолет М-8/17


Прецизен 3D CAD асемблиран дигитален модел – двойник на носещата конструкция (корпуса) на вертолет Ми-8/17, изграден на базата на актуална техническа документация. Дигиталният модел предоставя информация, необходима за изпълнение на различни задачи от Дружеството за механичен ремонт и възстановяване корпуса на вертолета, вкл.:

  • Симулация на натоварвания и структурен анализ за оценка на напрежения, деформации, собствени честоти, изкълчване, при дефинирана температура и коефициент на сигурност на отделен компонент, възел и целия асемблиран дигитален двойник;
  • Генериране на пълна документация на резултатите от якостния анализ, вкл. изчислителни записки, като основа за достоверна разработка на технология и качествено производство на резервни части и компоненти за вертолет МИ-8/17;
  • Генериране на оптимални машинни технологии за производство на детайли, резервни части и компоненти в производства с CNC машини;
  • Генериране на оптимална технологична документация за нуждите на Дружеството;
  • Генериране на спецификации на машини, материали, заготовки, инструменти и работни часове за изготвяне на планове, разчети и производствени графици.

DigitalModelPic3-smallDigitalModelPic2-smallDigitalModelPic1-smallDigitalModelPic4-small


s

„Авионамс“ АД, гр. Пловдив 4023, ул. “Цар Симеон” №2
тел: 032 / 62 89 84, факс: 032 / 63 21 75
e-mail: office.pld@avionams.com
Уеб дизайн и Изработка на сайт от rVertis