title
bg gb ru

Производствени мощностиДейностите на завода са разпределени в три обособени производства, намиращи се в района на град Пловдив на разстояние от 10 до 30км едно от друго, което спомага за по-добрата комуникативност и координираност между тях при вземане на решения, както и при извършването на логистични операции. Всички те са с отлична пътна, ЖП и летищна комуникативност със страната и света.

Всички звена в завода оперират по правилата на EASA записани в Директива 145 и одобрени от Българската гражданска въздухоплавателна администрация.

3Обособено производство за ремонт на летателните апарати (ОПРЛА) 6Обособено производство за ремонт на двигатели (ОПРД) 5Изпитателна станция

s

„Авионамс“ АД, гр. Пловдив 4023, ул. “Цар Симеон” №2
тел: 032 / 62 89 84, факс: 032 / 63 21 75
e-mail: office.pld@avionams.com
Уеб дизайн и Изработка на сайт от rVertis