title
bg gb ru

Процедура за избор на застраховател на „АВИОНАМС“ АД за 2024 година

Подробна информация можете да откриете тук:

Лице за контакт: Живко Няголов, тел. 032/ 62-89-84, ел.адрес office.pld@avionams.com

Дата на публикуване 26.10.2023 г.

Крайна дата за подаване на офертите 10.11.2023 г.

КОНКУРСЪТ  ПРИКЛЮЧЕН НА 17.11.2023 Г.

===== 

ПОКАНА за участие в конкурс за избор на изпълнител (финансова или кредитна институция по смисъла на Закона за кредитните институции) за предоставяне на финансови услуги на „АВИОНАМС” АД

Подробна информация можете да откриете тук:

Лице за контакт: Камен Йорданов, тел. 032/ 62-89-84, ел.адрес office.pld@avionams.com

Дата на публикуване: 29.06.2023 г.

Посочена крайна дата за подаване на офертите:  14.07.2023 г.

КОНКУРСЪТ  ПРИКЛЮЧЕН НА 31.07.2023 Г.

===== 

Обява за набиране на оферти за избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „АВИОНАМС” АД за 2023 година.

Подробна информация можете да откриете тук:

Дата на публикуване: 22.06.2023 г.

Крайна дата за подаване на офертите: 07.07.2023 г. 

ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА ОДИТОР ПРИКЛЮЧЕНА НА 26.07.2023 Г.

===== 

Обява за Конкурс за избор на застраховател на „АВИОНАМС“ АД за 2023 година.

Подробна информация можете да откриете тук.

Лице за контакт: Живко Няголов, тел. 032/ 62-89-84, ел.адрес office.pld@avionams.com

Дата на публикуване 04.11.2022 г.

Крайна дата за подаване на офертите 21.11.2022 г.

<<< ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ ПРИКЛЮЧЕНА. >>>

===== 

Обява за набиране на оферти за избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „АВИОНАМС” АД за 2022 година.

Подробна информация можете да откриете тук.

Дата на публикуване: 13.10.2022 г.

Посочена крайна дата за подаване на офертите: 30.10.2021 г.

===== 

Обява - Конкурс за избор на застраховател на „АВИОНАМС“ АД за 2022 година.

Лице за контакт: Живко Няголов, тел. 032/ 62-89-84, ел.адрес office.pld@avionams.com

Подробна информация можете да откриете тук.

Дата на публикуване: 18.11.2021 г.

Посочена крайна дата за подаване на офертите: 10.12.2021 г.

<<< ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ ПРИКЛЮЧЕНА НА 18.12.2021 Г. >>>

 ===== 

Обява за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит

на ГФО на “Авионамс” АД за 2021 г. 

Подробна информация можете да откриете тук.

Срок за подаване на оферти: 09.11.2021

===== 

Авионамс" АД, гр. Пловдив обявява свободна позиция за Главен енергетик.

Подробна информация можете да откриете тук.

Дата на обявяване: 01.02.2021 г.

Крайната дата за подаване на документи няма. 

===== 

 ”АВИОНАМС” АД, гр. Пловдив обявява конкурс за избор на застраховател.

Подробна информация за видовете застраховки може да намерите тук.

Приложение 1 - Списък МПС.

Дата на обявяване: 17.11.2020 г.

Крайна дата за подаване на документи: 30.11.2020 г.

===== 

”АВИОНАМС” АД, гр. Пловдив обявява конкурс за избор на застраховател.

Подробна информация за видовете застраховки може да намерите тук.
Приложение 1 - Списък МПС.
Дата на обявяване: 01.11.2019 г.

Крайна дата за подаване на документи: 15.11.2019 г.

<<< ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ ПРИКЛЮЧЕНА НА 18.11.2019 Г. >>>

===== 

”АВИОНАМС” АД, гр. Пловдив отправя покана до всички заинтересовани финансови институции да представят оферта за предоставяне на финансови услуги на дружеството.
Подробна информация може да намерите тук.
Приложение 1 - оферта.
Дата на обявяване: 16.09.2019
Крайна дата за подаване на документи: 30.09.2019

=====

”АВИОНАМС” АД, гр. Пловдив отправя повторна покана до всички заинтересовани финансови институции да представят оферта за предоставяне на финансови услуги на дружеството.

Подробна информация може да намерите тук.
Приложение 1 - оферта.
Дата на обявяване: 03.10.2019
Крайна дата за подаване на документи: 10.10.2019

<<< ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ПРИКЛЮЧЕНА НА 11.10.2019 Г. >>>


s

„Авионамс“ АД, гр. Пловдив 4023, ул. “Цар Симеон” №2
тел: 032 / 62 89 84, факс: 032 / 63 21 75
e-mail: office.pld@avionams.com
Уеб дизайн и Изработка на сайт от rVertis