title
bg gb ru

Сертификати

Стремежът на ръководството на дружеството е непрекъснато да повишава конкурентноспособността на завода на международните пазари.

Част от усилията в това направление са насочени към получаване и поддържане на всички необходими, за извършване на дейността ни сертификати, а именно:
  • Лиценз за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника BG CAA-519 (ГВА)

  • Сертификат на ремонтна организация СПР-90 (АР МАК)

  • Сертификат на система за управление (ISO 9001:2015)

  • Сертификат на система за управление на качеството AQAP 2110
  • Сертификати за усвоен ремонт на АИ-9В, Ми-24Д

Хеликоптери

License_for_approved_Maintenance_Organisation Certifivate AR MAK SPR-90 Certifivate AR MAK SPR-90

s

„Авионамс“ АД, гр. Пловдив 4023, ул. “Цар Симеон” №2
тел: 032 / 62 89 84, факс: 032 / 63 21 75
e-mail: office.pld@avionams.com
Уеб дизайн и Изработка на сайт от rVertis