title
bg gb ru

Дейности

Всички дейности в завода се извършват съгласно действащите стандарти и технически изисквания, заложени в ремонтната документация, действащите бюлетини на производителя, както и в директивите за летателна годност. Въпреки това успяваме да сме достатъчно гъвкави, за да предложим на нашите клиенти решения, съобразени с техните специфични нужди.

Системата за управление на качеството в завода е сертифицирана по стандарти ISO 9001:2015 и AQAP 2110. Качеството на извършените дейности по изделията се гарантира чрез осъществяване на текущ и окончателен контрол и се удостоверява със сертификат за съответствие на качеството преди предаването на имуществото на клиента.

14


s

„Авионамс“ АД, гр. Пловдив 4023, ул. “Цар Симеон” №2
тел: 032 / 62 89 84, факс: 032 / 63 21 75
e-mail: office.pld@avionams.com
Уеб дизайн и Изработка на сайт от rVertis