title
bg gb ru

Обява - Конкурс за избор на застраховател на „АВИОНАМС“ АД за 2022 година.

Лице за контакт: Живко Няголов, тел. 032/ 62-89-84, ел.адрес office.pld@avionams.com

Подробна информация можете да откриете тук.

Дата на публикуване: 18.11.2021 г.

Посочена крайна дата за подаване на офертите: 10.12.2021 г.

<<< ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ ПРИКЛЮЧЕНА НА 18.12.2021 Г. >>>

 ===== 

Обява за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит

на ГФО на “Авионамс” АД за 2021 г. 

Подробна информация можете да откриете тук.

Срок за подаване на оферти: 09.11.2021

===== 

Авионамс" АД, гр. Пловдив обявява свободна позиция за Главен енергетик.

Подробна информация можете да откриете тук.

Дата на обявяване: 01.02.2021 г.

Крайната дата за подаване на документи няма. 

===== 

 ”АВИОНАМС” АД, гр. Пловдив обявява конкурс за избор на застраховател.

Подробна информация за видовете застраховки може да намерите тук.

Приложение 1 - Списък МПС.

Дата на обявяване: 17.11.2020 г.

Крайна дата за подаване на документи: 30.11.2020 г.

===== 

”АВИОНАМС” АД, гр. Пловдив обявява конкурс за избор на застраховател.

Подробна информация за видовете застраховки може да намерите тук.
Приложение 1 - Списък МПС.
Дата на обявяване: 01.11.2019 г.

Крайна дата за подаване на документи: 15.11.2019 г.

<<< ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ ПРИКЛЮЧЕНА НА 18.11.2019 Г. >>>

===== 

”АВИОНАМС” АД, гр. Пловдив отправя покана до всички заинтересовани финансови институции да представят оферта за предоставяне на финансови услуги на дружеството.
Подробна информация може да намерите тук.
Приложение 1 - оферта.
Дата на обявяване: 16.09.2019
Крайна дата за подаване на документи: 30.09.2019

=====

”АВИОНАМС” АД, гр. Пловдив отправя повторна покана до всички заинтересовани финансови институции да представят оферта за предоставяне на финансови услуги на дружеството.

Подробна информация може да намерите тук.
Приложение 1 - оферта.
Дата на обявяване: 03.10.2019
Крайна дата за подаване на документи: 10.10.2019

<<< ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ПРИКЛЮЧЕНА НА 11.10.2019 Г. >>>


s

„Авионамс“ АД, гр. Пловдив 4023, ул. “Цар Симеон” №2
тел: 032 / 62 89 84, факс: 032 / 63 21 75
e-mail: office.pld@avionams.com
Уеб дизайн и Изработка на сайт от rVertis