title
bg gb ru

Дейности

Всички дейности в завода се извършват съгласно действащите стандарти и  технически изисквания заложени в ремонтната документация, действащите бюлетини на производителя, както и в директивите за летателна годност. Въпреки това успяваме да сме достатъчно гъвкави за да предложим на нашите клиенти решения съобразени с техните специфични нужди.

Авиоремонтният завод е сертифициран по системите за управление на качеството ISO 9001:2008 и AQAP 2110. Качеството на извършените дейности по изделията се гарантира, чрез осъществяване на текущ и окончателен контрол на качеството и се удостоверява със сертификат за съответствие на качеството преди предаването на имуществото.

Представител на АР МАК Русия е базиран постоянно в завода и осъществява допълнителен надзор и контрол на качеството.

14


s

„Авионамс“ АД, гр. Пловдив 4023, ул. “Цар Симеон” №2
тел: 032 / 62 89 84, факс: 032 / 63 21 75
e-mail: office.pld@avionams.com
Уеб дизайн и Изработка на сайт от rVertis