title
bg gb ru

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

на „АВИОНАМС” АД

  Водени от стремежа за утвърждаване на „АВИОНАМС” АД като водеща организация за ремонт и техническо обслужване на летателни апарати, двигатели и оборудване и производство на резервни части за тях, сме изградили и внедрили интегрирана система за управление на качеството съгласно изискванията на редица международни стандарти: ISO 9001: 2015 ; AQAP 2110 издание D, версия 1; АП 145, Наредба -145 на ГД на ГВА.

  Ръководството на организацията декларира своята ангажираност относно постигането на максимална клиентска удовлетвореност, като същевременно спазва всички законови и нормативни изисквания, касаещи нейната дейност, и се стреми да предоставя на своите клиенти продукти и услуги, които надминават техните очаквания и изисквания.

  Политиката на „АВИОНАМС” АД се позовава на следните принципи:

· Приоритет на всички в организацията е удовлетвореността на клиента, професионалният подход към изискванията на клиента, анализиране на обратната връзка от клиентите;

· Непрекъснат стремеж към повишаване качеството и надеждността на предоставяните от организацията продукти и услуги;

· Непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията и компетентността на сътрудниците в организацията. Ясно разпределяне на отговорностите по нива и функции и изграждане на екип с безкомпромисно отношение към качеството;

· Взаимноизгодни и коректни отношения със заинтересованите страни;

· Ръководителите на всички нива са обединени от една цел и създават условия за постигане целите по качеството и приобщаване на персонала. Със своя личен пример и лидерските си качества насърчават своите служители към непрекъснатото подобряване на СУК и поемат отговорност относно ефикасността на системата за управление на качеството;

· Използването на възможностите при овладяване на рисковете, които възникват при изпълнението на договорите са основа за постигането на по-добри резултати.

  Ръководството на „АВИОНАМС” АД гарантира, че:

√ разполага с нужните ресурси за поддържането и ефективното функциониране на СУК съгласно изискванията на нормативните документи;

√ сътрудниците са информирани за прилаганата в организацията политика по качеството, поставените цели и важността на техния принос за успеха и развитието ѝ.


s

„Авионамс“ АД, гр. Пловдив 4023, ул. “Цар Симеон” №2
тел: 032 / 62 89 84, факс: 032 / 63 21 75
e-mail: office.pld@avionams.com
Уеб дизайн и Изработка на сайт от rVertis